21 ehdotusta yrittäjien aseman parantamiseksi

Yrittäjät luovat uutta työtä Suomeen. Osa työllistää itsensä, osa tarjoaa työtä muillekin. Yrityksen koolla ei ole väliä. Pääasia on, että työtä riittää ja työllisyys paranee. Jotta saamme nostettua työllisyysasteen reilusti yli 70 prosentin, tarvitaan monia toimia yrittäjyydenkin lisäämiseksi ja yrittäjien aseman parantamiseksi.

Suomalainen keskustelu keskittyy nykyisellään liikaa hakemaan vastakkainasettelua työsuhteisen työn ja yrittäjyyden välillä. Tästä on päästävä pois ja etsittävä yhteisiä win-win -tilanteita.

Liikkuminen työsuhteisen työn, itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden välillä lisääntyy. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi korkea-asteen tutkinnon suorittaneita itsensätyöllistäjiä oli 2000-luvun alussa 33 000 ja 15 vuotta myöhemmin 59 000. Korkeakoulutettujen osuus kaikista itsensätyöllistäjistä on kasvanut 15 vuodessa 28 prosentista 37 prosenttiin.

Olemme Akavassa laatineet uuden teemaohjelman yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi. Se nostaa esiin 21 toimenpide-ehdotusta, joilla voidaan edistää pää- ja sivutoimisen yrittämistä sekä itsensä työllistämistä.

Lainsäädäntö ja sosiaaliturva eivät vastaa tämän päivän työelämän vaatimuksia. Akava painottaa, että yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturva pitää saattaa lähemmäksi palkansaajan turvan tasoa ja väliinputoamisia ehkäistä. Tämä tarkoittaa muun muassa työttömyysturvan uudistamista ottamalla käyttöön yhdistelmävakuutus, jossa henkilö voi vakuuttaa tekemänsä työn yhtä aikaa sekä palkansaajakassassa että yrittäjäkassassa.

Yrittäjän työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomioita. Sairastaminen on kallista, joten yrittäjä sinnittelee usein viimeiseen asti oman terveyden ja jaksamisen äärirajoilla. Olisi syytä selvittää yrittäjän sairauspäivärahan omavastuun rajaamista sairastumispäivään. Samoin työterveyshuollon hankinnan ja työsuojelun osaamista on lisättävä.

Sivutoimisen yritystoiminnan aloittamista työttömyysaikana tulee helpottaa. Työnhakijan näkökulmasta olisi kannustavaa, jos yritystoimintaa pidetään sivutoimisena ja oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen säilyy ensimmäisen neljän kuukauden ajan. Yrittämisen sivutoimisuutta arvioitaessa harkinnan perusteena pitäisi käyttää ensisijaisesti tuloja ja sitä, ettei yritystoiminta muodosta estettä ottaa vastaan kokoaikatyötä. Arviointia tulee yksinkertaistaa ja ennakoitavuutta lisätä.

Akavassa on useita sosiaali- ja terveysalan liittoja, joissa on yrittäjiäkin jäsenenä. Sote-uudistus ja asiakkaan valinnanvapauden lisääminen luovat mahdollisuuksia myös mikroyrittäjälle, mutta tämä herättää huoliakin. Valinnanvapaus on toteutettava niin, että mikroyrittäjillä ja ammatinharjoittajilla säilyy mahdollisuus toimia julkisesti rahoitettujen, laadukkaiden hyvinvointi- ja asiantuntijapalveluiden tuottajana. Suuri ei ole aina paras.

Palkansaajaliikkeellä on edelleen paikkansa työelämän pelisääntöjen kehittäjänä ja valvojana. Työn murroksessa on tärkeää huolehtia riittävästä turvasta sekä yrittäjälle että työntekijälle. Sillä saralla riittää tehtävää.

Leave a Comment